EOSC, FAIR i NI4OS-Europe

O nama

EOSC (European Open Science Cloud) predstavlja evropski oblak otvorene nauke koji omogućava evropskim naučnicima da u potpunosti iskoriste prednosti nauke vođene podacima i da na jednostavan i efikasan način ostvare saradnju i razmjenu znanja. Za više informacije pogledajte brošuru ili posjetite EOSC Portal.

FAIR (Findable Accessible Interoperable Reusable) podaci su podaci koji su vidljivi, dostupni, interoperabilni i ponovno upotrebljivi. Istraživanja zasnovana na FAIR principima omogućavaju jednostavno i efikasno pronalaženje dosupnih podataka, kao i razvoj saradnje zasnovan na ponovnoj upotrebi i razmjeni podataka između istraživača. Saznajte više u FAIR brošuri ili posjetite prezentaciju OpenAIRE projekta.

NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) projekat predstavlja podršku naučnicima i istraživačima sa prostora jugoistočne Evrope u procesu uključenja u šire evropske tokove. Projekat obuhvata podršku razvoju i uključivanju inicijativa za otvorenu nauku u EOSC okvir, širenje EOSC i FAIR principa u naučnim zajednicama, te pružanje tehničke i organizacione pomoći u uključivanju postojećih i budućih servisa u EOSC. Za više informacija posjetite zvanični portal projekta ili pogledajte urađeno u projektu do sada.

Pogledajte i video o projektu sa titlovima na više jezika.

Šta možete koristiti u regionalnoj infrastrukturi

Dostupni resursi

Lista svih dostupnih regionalnih servisa u okviru NI4OS-Europe projekta je dostupna u katalogu resursa.

97
servisa
27
računarskih infrastruktura
38
naučnih aplikacija
32
digitalna repozitorijuma